Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezési határidő: 2021. január 20.

A képzés teljes neve:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés fő célja a közoktatás különböző területein vezetői pályára készülő pedagógusok szakmai felkészítése és a pedagógus szakvizsga képesítés megadása.

A mintatanterv segítségével Hallgatóink képességet és jártasságot szerezhetnek többek között az oktatásszervezésben, az oktatásirányításban, a tanügyigazgatásban, a szakmai fejlesztésben, valamint a pedagógiai folyamatok tervezésében.

Információk a képzésről:

Képzés helye: Gödöllői Campus
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező
Képzés kezdete: 2021. február. 13.

Képzés gyakorisága: félévenként 4-5 tömbösített szombati alkalom
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltség: 125 000 Ft/félév
Minimális induló létszám: 15 fő
Maximális létszám: 50 fő

Részvétel feltétele:

Egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

A hallgatók a szakdolgozat sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után, az alapképzettségnek megfelelő oklevelet kapnak.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

 

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2021. január 20.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon (letölthető a honlapról)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE-GTK–HTI, Pedagógiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: bakos.izabella.maria@szie.hu

Csatolandó dokumentumok:

  • az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
  • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

(régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől függetlenül a jelentkezés érvényes lesz)

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

 

Elérhetőségeink

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Humántudományi Intézet
Pedagógiai Tanszék

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 522 000, +36 28 522 000/2644, E-mail: bakos.izabella.maria@szie.hu
Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes/kozoktatasi-vezeto-e...

Szakvezető: Gyöngyösiné Szabó Judit, központvezető, Kaposvári Campus, Pedagógiai Kar

Gödöllői képzés szakmai koordinátora: Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó, egyetemi docens, tanszékvezető, Gödöllői Campus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: Khademi-Vidra.Aniko@szie.hu

Gödöllői képzés operatív koordinátora: Dr. Bakos Izabella Mária, egyetemi tanársegéd, Gödöllői Campus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: bakos.izabella.maria@szie.hu

Képzési hely: