Gyorsmenü

A Kar vezetése

Dékán

Dr. Popp József egyetemi tanár
Telefon: (+36 28) 522-090
E-mail: dekan@gtk.szie.hu

 

Oktatási dékánhelyettes

Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens
Telefon:  (+36 28) 522-000 / 2020
E-mail: odh@gtk.szie.hu;   toth.zsuzsanna@gtk.szie.hu

 

Stratégiai dékánhelyettes

Dr. Kozári József egyetemi docens
Telefon: (+36 28) 522-000 / 2061
E-mail: kozari.jozsef@gtk.szie.hu