Gyorsmenü

Pénzügy, Számvitel és Controlling Intézet

Tisztelt Látogató!

A Pénzügy, Számvitel és Controlling Intézet az üzleti tudományokon belül meghatározó diszciplinákat oktató intézet. A tudományterületek kapcsolódási pontjaiban a gazdasági hatások pénzügyi elemzése és menedzselése miatt meghatározó szerepet vállal a digitalizációs elvárásoknak történő megfeleltetésben. A küldetésében hosszútávon megfogalmazódik a gazdasági fenntarthatóság tényezőinek adaptálása a különböző üzleti modellekbe.

Az intézet egy mester, egy alapképzési, és egy felsőoktatási szakképzési szak gazdája.

Felsőoktatási Szakképzési Szakok:

Pénzügy, számvitel

Alapképzés:

Pénzügy és Számvitel BSc

Mesterszakok:

Pénzügy MSc

Szakjaira évente összesen közel ezer hallgató nyer felvételt. Az intézetünk szakjainak hallgatói összlétszáma pedig hozzávetőleg három- négyszáz fő. Az intézet belső és külső szakmai elismertségét az itt dolgozó munkatársainak, illetve az előd intézet, szerteágazó, nagy múltú munkája alapozta meg. Az új mátrix rendszerű szervezeti szisztémán alapuló felépítése az intézetben művelt és oktatott tudományterüreletek szinergiára épülő együttműködésére épít. Az intézet összetétele az, ami meglapozza az intézet szakmailag erős személyi állományát. Az oktatási feladatok ellátásában és a vállalati kapcsolatok erősítésében a címzetes docenseink is közreműködnek. A munkatársaink oktatás iránti elkötelezettsége példaértékű. Közös célunk a hallgatók modern üzleti élet és államigazgatás igényeinek megfelelő minőségi képzése üzleti és menedzsment területeken.

Küldetésünk

  • A jövőnkben kiemelt jelentőséggel bír a tudomány, az oktatás és a gyakorlat hármas egységének dinamikus és induktív kapcsolata. Ennek megvalósítására törekszik a Pénzügy, Számvitel és Controlling Intézet és ennek megfelelően izgalmas és gyakorlatias kutatócsoportokat is működtet. Olyan tudásbázist igyekszünk felépíteni, ami nem csak korszerű, de időt álló is, alkalmasak korunk gazdasági és társadalmi kihívásainak kezelésére.
  • A tudományos és a kutatómunkánkban a nemzetközi színvonalat tekintjük mércének. Fontos számunkra az oktatók külföldi tapasztalatszerzése, ösztönzése. Nemzetközi kutatási műhelyek kialakítása, mely vonzza a doktoranduszokat, hallgatókat, oktatókat.
  • Oktató- és kutatómunkánk innovációjával fő célunk a hallgatók tudásának gyarapítása, és az Egyetemünkön kibocsátott diplomák értékének növelése. Valódi érték számunkra a nemzetközi és hazai ismertség a hallgatók és vállalatvezetők körében.

Az intézet víziója és hosszútávú céljai

  • Vállalati kapcsolatainkat felhasználva forrásbőség biztosítása.
  • Az idegen nyelvű képzés támogatása, részvétele saját oktatási anyagokkal.
  • Megerősíteni pozíciónkat a hazai üzleti képzés és kutatás élvonalában.
  • A piaci igényekre fókuszált kínálattal megjelenni a nemzetközi szakmai vérkeringésben.
  • Törekszünk a közös munkát támogató, tanszéki kultúra megteremtésére, építve az egyéni tudásra, értékekre és kompetenciákra.

Oktatói és tudományos kutató tevékenységünket az üzleti élettel való szorosabb kapcsolatokra alapozzuk, valódi piacvezető know-how-t kívánunk nyújtani a business alapú vállalkozások számára, melyet ténylegesen beépíthetnek tevékenységükbe. A keletkező új tudást a kutatók és a hallgatók is egyaránt hasznosíthatják a vállalati szakemberekkel karöltve. A Nyugat Európai, vagy Amerikai gyakorlatban nem ismeretlen ez a gondolkodás, hazánkban mégis újszerű szemléletet jelent. Az Intézet oktatási és szakmai tevékenységében nagy hangsúlyt kap a PhD hallgatók képzése. Honlapunk számos információt nyújt a képzésekről, a javasolt témakörökről, a PhD képzés rendszeréről, és élő gazdasági kapcsolatainkról.

Bízom abban, hogy honlapunkkal sikerült felkeltenünk érdeklődését és az itt szereplő pragmatikus információkkal, minden kedves leendő és aktív hallgatónk számára nyújthatunk versenyelőnyt.

Őszinte tisztelettel,

Dr. habil. Zéman Zoltán Ph.D. közgazdaságtan
mb.intézeti igazgató, egyetemi tanár
az MRK GB alelnöke

Intézeti igazgató: Dr. Zéman Zoltán
Adminisztráció:  Csörgőné Palotay Krisztina
Email:  penzugy.intezet@szie.hu
Honlap: http://pszci.gtk.szie.hu
Cím:  SZIE GTK Pénzügy, Számvitel és Controlling Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/2006