Gyorsmenü

Közgazdasági és Módszertani Intézet

Tisztelt Látogató!

A Közgazdaságtani és Módszertani Intézet (KMI) a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyik fő kutatási és oktatási egysége, amelyet 2020-ban alapítottak.

Célunk a nemzetközi trendeknek megfelelő intézet létrehozása, működtetése, mely keretbe foglalja az egyetemen folyó közgazdaságtanhoz (azon belül mikro- és makroökonómiához, nemzetközi gazdaságtanhoz), európai uniós ismeretekhez, módszertanhoz, alkalmazott informatikához és gazdasági joghoz kapcsolódó elméleti és empirikus kutatást és oktatást.

A KMI oktatási profilja sokszínű, igazodik a különböző képzések alapozó jellegű kurzusainak témaköreihez. Oktatási tevékenységünk során egyidejűleg törekszünk a hagyományok folytatására és a megújulásra is. Mivel a diákok eltérő képzési struktúrájú középiskolákból érkeznek hozzánk, intézetünk feladata az is, hogy egységes szintre hozzuk fel azt a tudás- és ismeretanyagot, amivel egy gazdasági szakembernek napjainkban feltétlenül rendelkeznie kell. Az alapszintű képzések mellett természetesen a mesterképzés és a doktorképzés tantárgyainak oktatásában is részt veszünk magyar és angol nyelven, továbbá szak- és diplomadolgozat konzulensi, illetve doktorképzésben témavezetői feladatokat is ellátunk magyar és angol nyelven is. Hallgatóink évről évre kiváló eredményeket tudnak felmutatni a Tudományos Diákköri Konferencia kari és országos rendezvényein egyaránt. A KMI a karok közötti átoktatási tevékenységben is igen intenzíven részt vesz, illetve a külhoni képzésben is.

A KMI tanszékei: Mikroökonómiai Tanszék, Makroökonómiai és Nemzetközi Gazdaságtani Tanszék, Módszertani Tanszék, Informatikai Tanszék, Jogi Tanszék.

A KMI tudományos kutatási tevékenysége elsősorban az intézeten belül működő kutatói közösségekhez kapcsolódik a tudományterületek igen széles spektrumán, a szervezeti innováció és tudástranszfer fejlesztése, a gazdasági hatékonyság növelése, a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás, valamint a földminőség, földérték és földhasználat változásai kérdésköreiben. Kutatásaink során több nemzetközi és hazai partnerrel működünk együtt.

Az alábbi szakok tartoznak az intézethez:

  • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA mesterképzési szak
  • Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász és specialista szakirányú továbbképzési szak

Tisztelettel,
Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna
intézeti igazgató, egyetemi docens

Intézeti igazgató: Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna
Adminisztráció:  Kelenvölgyi Zoltán
Email: Kelenvölgyi.Zoltan@szie.hu
Honlap: http://kmi.gtk.szie.hu
Cím:  SZIE GTK Közgazdasági és Módszertani Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Telefon: 28/522-000/2020