Gyorsmenü

A kar története

Alapítás: 1986. augusztus 31.

Burján Ambrusnak, a Mezőgazdaságtudományi Kar dékánjának, Villányi Lászlónak, a kar oktatási és továbbképzési bizottsága titkárának, valamint Székely Csabának, az Üzemtani Tanszék vezetőjének előkészítő munkáival augusztus 31.-én (a 37. számú minisztertanácsi rendelet által) létrejött a Társadalomtudományi Kar.

1987

Létrejött a GTK Vállalatgazdasági Intézete

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja Dr. Bíró Ferenc. A karrá válás után a gyöngyösi 1. éveseken kívül Gödöllőn még a Mezőgazdaságtudományi Kartól átvett 3. évfolyamon, a korábbi rendszer szerinti szakmérnökképzés is megindult. A Statisztikai Tanszék a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a Vállalatgazdaságtani Intézet része lett. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar megalakulásával egyidejűleg a Mezőgazdasági Jogi Tanszékből Gazdasági Jogi Tanszékké történő névváltoztatás jelezte, hogy a tanszéken folyó oktatás célja nem az agrár-, hanem a teljes gazdasági szférára vonatkozó jogi szabályozás bemutatása.

1989

A Társadalomtudományi Kar elnevezése Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) lett.

Megalakult a Piacgazdasági Tanszék. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon előbb Filozófia és Politikatudományi Tanszék, majd Filozófia Tanszék folytatta társadalom- és humántudományi tárgyak oktatását. A Pedagógiai Tanszékből önálló tanszéki jogkörrel kivált a módszertani csoport Módszertani Tanszék elnevezéssel és az Oktatásszervezési Tanszék elnevezése Pszichológia tanszékre változott. Létrejött a Vezetéstudományi Tanszék.

A Piacgazdasági Tanszék súlypontja egyre inkább az Európai Tanulmányok témaköreire helyeződött át.

1990.07.01-től Dr. Székely Csaba a GTK dékánja

1991

A Kárpát-medence határainkon túli magyarságnak szakképzésébe is bekapcsolódott a kar.

A Statisztikai Intézet önállóan működött tovább Statisztikai és Gazdaságelemzési Tanszék néven.

Önálló Statisztikai és Gazdaságelemzési Tanszék alakult az Informatikai Csoport megerősítésével.

1992

Saját tangazdasághoz jutott a kar.

Elindították a kétéves ún. post secondary képzést.

A Tanárképző Intézet keretében megindult a munkavállalási tanácsadó képzés, gondozására a Pszichológiai Tanszék keretén belül tanszéki csoport jött létre. Létrejött a tanácsadó-képzési csoport. A korszerűsítések eredményeként tanácsadó-képzési csoport, valamint ergonómiai és munkavédelmi oktatási csoport létrehozására került sor. Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia megalakulása.

A Szaktanácsadó Képzési Osztályból Mezőgazdasági Szaktanácsadási Tanszék szerveződött.

1996

Létrejött az Európai Tanulmányok Központja (ETK) a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar önálló szervezeti egységeként.

A Piacgazdasági Tanszék a hazai felsőoktatásban egyetlenként megkapta a „Jean Monnet Chair” címet.

A Tanárképző Intézet a neveléstudományi doktorképzésben konzorcium keretében vett részt.

1997

Az Európai Tanulmányok Központja megkapta az Európai Bizottságtól az Európai Dokumentációs Központ címet.

Január elsejétől a Kar dékánja Dr. Molnár József. A Filozófiai Tanszék elnevezése Filozófia és Művelődéstörténeti Tanszékre változott.

1999

Szent István Egyetem Gödöllőn: Az Állatorvostudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, továbbá az Ybl Miklós Műszaki Főiskola és a Jászberényi Tanítóképzős Főiskola integrálásából létrejött a Szent István Egyetem Gödöllő székhellyel.

A Nyelvi Intézet keretein belül megalakult az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, illetve a Nyelvoktatási és –vizsgáztatási Osztály.

2000

Az Operációkutatási Tanszék és a Gazdasági Informatika Tanszék összevonásából megalakult a Statisztikai Tanszék. A VTI a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának intézetévé vált. Az Agrárszociológia Tanszék és a Szaktanácsadó Képzési Tanszék közösen létrehozta a Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Intézetet.

A Mezőgazdasági Szaktanácsadási Tanszék kivált a Munkatudományi Intézetből, és az akkor létrehozott Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Intézet szervezeti egysége lett.

2003

Létrejött a Közgazdaságtani Intézet a korábbi Közgazdaságtani Tanszék szervezetéből. Kivált az SZIE kötelékéből a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, továbbá a gyöngyösi Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar.

2004

A Piacgazdasági Tanszék ismét elnyerte, immár EU-tagországban működő egységként is a „Jean Monnet Chair” címet.

Február negyedikétől a kar dékáni posztját Dr. Villányi László vette át. Az Üzemi Tanszéken belüli Információ gazdálkodási csoport intézeti tanszékké alakult.

2005

A Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia valamint a Vezető- és Továbbképző Intézet összevonásával létrejött a Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet.

A Nyelvi Intézet a Humántudományi, Nyelvi és Tanárképző Intézet részévé vált. Elindították a Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányt kétéves esti, posztgraduális képzésként, angol és német nyelvből, valamint az Idegen nyelvi kommunikáció párhuzamos szakirányt a nappalis hallgatóknak.
Létrejött a Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (RGVSZI), az Agrár- és Regionális Gazdasági Intézet, valamint a Vidékfejlesztési- és Szaktanácsadási Intézet egyes szervezeti egységeiből. MBA központ létrehozása.

2007

Emberi-erőforrás-tanácsadó szak létesítése.

2009

2009. január 1-jei hatállyal a Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) Tessedik Sámuel Egyetemi Központ (TEK) néven három karral és egy intézettel beolvadt a SZIE-be.

A Kari Tanács egyhangúlag elfogadta, hogy a GTK Vállalkozási Akadémia és Továbbképzési Intézet 2009. június 1-től a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Budapesti Képzési Helye néven működjön.

2010

Létrejön az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola.

2011

Agrárszakok akkreditációja: Az agrárképzési terület alapképzési szakjainak párhuzamos akkreditációján esünk át.

Mi szervezzük a XXX. Jubileumi OTDK-t. A Közgazdaságtudományi Szekció Gödöllő.

2012

Újraindul a Vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szak Csíkszeredán.

Megalakítjuk a Studia Mundi – Economica online kari folyóiratot.

2013

2013. május 13-án a GTK Kari Tanácsa, 2013. év május 22-én SZIE Szenátus ülése elfogadta az egyes intézetek összevonását

  • Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet (KJMI) – a Gazdasági Jogi és Közigazgatási Intézet, a Közgazdaságtudományi és Módszertani Intézet és a TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet összeolvadásával,
  • Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet (RGVI) – változatlan struktúrával,
  • Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet (TTI) – a Pályatervezési és Tanárképző Intézet és a Társadalomtudományi Intézet összeolvadásával,
  • Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) –a Marketing Intézet, a Pénzügyi és Számviteli Intézet és a Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet összeolvadásával.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a SZIE Gazdaság - és Társadalomtudományi Karát a 2012 évi Felsőoktatási Minőségi Díj Ezüst fokozatú elismerésben részesítette. Átvétel időpontja: 2013. május 17.

Dr. Villányi László 2004. február 4- 2013. június 30.-ig 2 ciklusban volt dékán. (2004-2008), (2008-2013).

2013. július 1-jétől új dékánja van a karnak, Dr. Káposzta József, egyetemi docens.

Nagy sikerű a Kutatók Éjszakája programsorozat.

520 diplomát adunk át a decemberi diplomaosztón.

2014

Elindul a Kar online kommunikációjának fejlesztése.

Elkészül a GTK Kutatási portfóliója, ami közel 60, a Karhoz szorosan kapcsolódó projektötletet foglal össze.

Megtörténik a Kar gondozásában lévő alap és mesterképzési szakok tanterveinek felújítása, a szerkezeti változások átvezetése, párhuzamosságok megszűntetése.

Újból van Csíkszeredában Talléravató és végzős hallgató a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzési szakon.

460 diplomát adtunk át a júniusi, míg 470 diplomát a decemberi diplomaosztón.

Családi Napot és Kari Sportnapot szervezünk a hallgatókkal.

Az idegen nyelvű képzés első évfolyama ismét Gödöllőn indul. A Budapesti Képzési Helyen kivezetésre kerülnek az idegen nyelvű szakok. Külföldi Hallgatók a Doktori Iskoláinkban.

Együttműködési megállapodásokat írunk alá számos külföldi egyetemmel és hazai gazdasági szervezetekkel.

Ismét van Falukutató Tábor!

Hét év elteltével ismét Tradíció és Innováció Konferenciát szervezünk.

2015

Elkezdődik az INTRANET belső kommunikációs hálózat kifejlesztése.

Ismét OTDK-t szervezünk. A Had- és Rendészettudományi Szekciót látjuk vendégül.

Elindul az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer bevezetése.

Elérkezett a már nagyon várt gazdaságtudományi párhuzamos akkreditáció!

Elérkezett a már nagyon várt gazdaságtudományi párhuzamos akkreditáció, amelynek keretében a Látogató Bizottság május 4-én érkezett Karunkra. Az akkreditáció sikeresen zárult!

Júniusban közel 500 diploma átadására került sor.

Az előző évekhez hasonlóan több mint 1000 hallgató kezdhette meg tanulmányait szeptemberben.

Számos együttműködés megkötésére került sor az év folyamán.

A decemberi diplomaosztó ünnepségen több mint 400 diplomát adtunk át.

2016.

Tavasszal a Kar új Kari Tanácsot választott.

Majd ugyan csak tavasszal kiírásra került a dékáni pályázat is. A dékáni megbízást ismét Dr. Káposzta József egyetemi docens nyerte el.

Karunk idén ünnepli 30. jubileumi évfordulóját, ennek keretében LOGÓ pályázat került kiírásra.

A júniusban megtartott diplomaosztó Ünnepségünkön 500 diplomát adtunk át a hallgatóknak, rendezvényünkön a hazai és a külföldi tudományos, illetve gazdasági élet meghatározó személyiségei is részt vettek.

Nagy sikert aratott a szeptemberben megrendezett Kari Sportnap, ahol a hallgatók gazdag programokkal várták az odalátogatókat.

A Kar 2016. november 23-án rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját. A rendezvényen 11 szekcióban 71 pályamunkát mutatott be 70 hallgató.

A „Magyar Tudomány Ünnepe 2016” című rendezvénysorozatnak keretein belül a Szent István Egyetem Gazdaság – és Társadalomtudományi Kara 2016. november 24-én megrendezte a „Tradíció és Innováció 2016 – Három évtized a gazdaság– és társadalomtudomány szolgálatában” című ünnepi konferenciáját.

A decemberi diplomaosztó Ünnepségünkön közel 400 diploma került átadásra a hallgatóknak. Rendezvényünk kiemelt vendége Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke volt.

2017.

Karunk ez évben február 3-án tartotta utolsó Nyílt Napját. A rendezvényen közel 200 fő tájékozódott a Kar 2017. év szeptemberére meghirdetett alap- és mesterképzési, valamint a felsőoktatási szakképzési szakjairól. A Nyílt Napon a Rádió 1 is beköltözött a Szent István Egyetemre és élő kívánságműsorral emelte a rendezvény hangulatát:

A Kar 2017. február 3-án rendezte meg a Csíkszeredai Képzési Helyén Tudományos Diákköri Konferenciáját.

SZIE delegáció látogatott Jekatyerinburgba 2017. februárjában. A szakmai előadások tartásán kívül a látogatás célja, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által 4 évvel ezelőtt kezdeményezett – és azóta is egyre aktívabb együttműködés – a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar bevonásával tovább erősödjön.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézete Multikulturalitás a XXI. században címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervezett.

2017. február 27-28. között került sor Montenegróban a Magyar Kormány ösztöndíjas programjainak népszerűsítése céljából szervezett programsorozatra, amelyen Karunkat Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes képviselte.

Ha március, akkor japán hónap a GTK-n! 2017. március 1-jén kezdődött az idei japán hónap, amely már hagyománynak tekinthető a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon.

A KJMI Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszéke az idén második alkalommal rendezte meg a Gazdaság és Jog című workshopot és hallgatói konferenciát.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének szervezésében került sor a 2016-os bátyai falukutató tábor kutatási eredményeit feldolgozó Bátyai tanulmányok c. kötet bemutatójára.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara június 10-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét. Az eseményen beszédet mondott Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkára és Dr. Káposzta József dékán. A Diplomaosztó ünnepségen közel 500 hallgató vehette át diplomáját.

Az előző évekhez hasonlóan több mint 1000 hallgató kezdhette meg tanulmányait szeptemberben.

Sikeresen zárult a Kutatók Éjszakája programsorozat, amelyet szeptember 29-én tartottunk.

Ugyancsak szeptember 29-én tanévnyitó ünnepséget tartottunk Csíkszeredában.

A  Tudomány Ünnepe programsorozat keretében a Kar intézeteiben tudományos konferenciák megrendezésére került sor.

2017. november 22-én ismét nagy sikerrel került megrendezésre a kari tudományos diákköri konferencia, ahol 14 magyar és kísérőrendezvényként 3 külföldi szekcióban, több mint 150 oktató témavezetésével mintegy 160 hallgató mutatta be pályamunkáját, kutatási eredményeit.

November 30-án került megrendezésre a  Kar Tradíció és Innováció: a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképessére című tudományos konferencia.

Diplomaosztó ünnepségünket 2017. december 16-án tartottuk, ahol több mint 400 hallgató vette át diplomáját.

2018.

Befejeződtek a Nyílt Napok Karunkon. Az utolsó Nyílt Napon (február 2-án) közel 200 fő érdeklődött a Kar 2018. év szeptemberére meghirdetett alap- és mesterképzési, valamint a felsőoktatási szakképzési szakjairól. A Nyílt Napon a Rádió 1 is beköltözött a Szent István Egyetemre és élő kívánságműsorral emelte a rendezvény hangulatát:

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa 2018. február 2-án rendezte a Kari Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságtani szekcióját a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Csíkszeredai Képzési Helyén.

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara (SZIE GTK) 2018.02.07-én rendezte meg a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat százharmincötödik konferenciáját.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtudományi Osztály idén a Szent István Egyetemen rendezte a Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók IV. Téli Konferenciáját, melyre rekord számban érkeztek az előadók és az érdeklődők.

Ha március, akkor japán hónap a GTK-n! 2018. február 27-én kezdődött az idei japán hónap, amely már hagyománynak tekinthető a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon. Karunkra a japán-magyar hallgatói csereprogram keretében japán diákok érkeztek a Josai Egyetemről az egy hónapos turisztikai részképzésre.

A Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet megrendezésében május 2-án került sor  az Acta Regionis Rurum Bagról szóló 11. kötetének bemutatójára.

A KJMI Gazdasági Jogi és Közigazgatási Tanszéke az idén is megrendezte a Gazdaság és Jog című workshopot és hallgatói konferenciát.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara június 9-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét. Az eseményen beszédet mondott Dr. Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő és Dr. Káposzta József dékán. A Diplomaosztó ünnepségen közel 500 hallgató vehette át diplomáját.

Az előző évekhez hasonlóan több mint 1000 hallgató kezdhette meg tanulmányait szeptemberben.

Karunk szeptember 20-án Vidékbiztonság címmel  nemzetközi konferenciát szervezett.

A Kutatók Éjszakája programsorozatra (szeptember 28-án) Karunk  számos programmal és érdekésséggel készült.

Ugyancsak szeptember 28-án tanévnyitó ünnepséget tartottunk Csíkszeredában.

A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola  nemzetközi konferenciát szervezett október 25-én.

Karunk ez évben is - november 15-én -  megrendezte a Tradíció és Innováció kari konferenciát.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar és a  GTTSZ   2018. november 22-én pénzügyi konferencát szervezett. 

2018. december 7-én első ízben került megrendezésre a Szent István Egyetemen a nagy sikert aratott  Diplomácia és Protokoll verseny.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara december 15-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét. Az eseményen beszédet mondott Tóth Katalin a Külgazdasági és Külügyminisztérium politikai tanácsadója és Dr. Káposzta József dékán. A Diplomaosztó ünnepségen közel 400 hallgató vehette át diplomáját.

2019.

Nyílt Napokat tartunk  a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon. (január 18., január 25., február 1., február 8.)

A Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók IV. Téli Konferenciáját február 22-én rendezték meg Karunkon, amelyre nagy számban érkeztek előadók és érdeklődők.

Ha március, akkor japán hónap a GTK-n! 2019. február 26-án a japán-magyar hallgatói csereprogram keretében japán diákok érkeztek a Josai Egyetemről az egy hónapos turisztikai részképzésre.

GTK delegáció  látogatott Jekatyerinburgba a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karra. A látogatás célja, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által évekkel ezelőtt kezdeményezett – és azóta is egyre aktívabb -  együttműködés tovább erősödjön.

Április 2-án együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar és az  MKB Bank Zrt.  között.

2019. április 24-én került megrendezésre a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi szekciója.

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara június 15-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét. Az eseményen beszédet mondott Dr. Lőrinczi Zoltán helyettes államtitkár és Dr. Káposzta József dékán. A Diplomaosztó ünnepségen közel 400 hallgató vehette át diplomáját.

Dr. Káposzta József 2013. július 1 -  2019. június 30-ig, 2 ciklusban volt dékán.

2019. július 1-jétől új megbízott dékánja van a karnak, Dr. Popp József egyetemi tanár.

Több mint 1000 hallgató kezdte meg tanulmányait szeptember elején a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon.

Sikeresen zárult a Kutatók Éjszakája programsorozat, amelyet szeptember 27-én tartottunk.

2019. szeptember 30-án a dél-afrikai North-West University (NWU) meghívott előadóit fogadta a GTK.

2019. október 9-én „A fenntartható élelmiszerellátás kihívásai” címmel tartotta akadémiai székfoglalóját Dr. Popp József, az MTA levelező tagja, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának megbízott dékánja.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényre karunk számos programmal készült. https://gtk.szie.hu/tudomany/magyar-tudomany-unnepe-2019

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara december 14-én tartotta Diplomaátadó Ünnepségét. Az eseményen beszédet mondott Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke és Dr. Popp József dékán. A Diplomaosztó ünnepségen közel 400 hallgató vehette át diplomáját.

2020.

Január 17-én megkezdődtek a Nyílt Napok Karunkon. (2020. január 17., január 24., január 31., február 7.,)

Február 1-től a szervezeti átalakítás során létrejött új intézetek: Agrobiznisz Intézet, Humántudományi Intézet, Közgazdasági és Módszertani Intézet, Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Intézet, Ellátásilánc-menedzsment, Turizmus és Marketing Intézet, Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet.

A beikolázási program keretében számos szakközépiskolába és gimnáziumba látogattunk el.

2020. július 13-án Karunkon kari tanácsi választások voltak. Július 24-én az új Kari tanács magtartotta alakuló ülését.