Gyorsmenü

Tudomány

Kedves Látogató!

Szeretettel üdvözöljük a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos tevékenységének honlapján. 

Karunk küldetése egyrészt az, hogy a magyar társadalom és gazdaság, valamint Európa számára olyan értelmiségieket képezzen, akik képesek a gyakorlat által felvetett problémák színvonalas megoldására, az új eredmények alkotó befogadására és tudományos szemlélettel reagálnak a kor kihívásaira. Másrészt pedig az, hogy karunk a társadalmi és gazdasági gyakorlattal szoros együttműködésben mind nagyobb szerepet vállaljon a kutatás-fejlesztésben, az innovációs folyamatokban, a tudományos eredmények gyakorlati elterjesztésében.

A GTK képzési és kutatási kompetenciája, tevékenysége egyaránt kiterjed az agrár-, a gazdaság-, a bölcsész-, a pedagógia- és a társadalomtudományi területekre.

Ennek szellemében alakítottuk ki karunk tudományos tevékenységének rendszerét, amelynél figyelembe vettük:

  • a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar és jogelőd intézményei korábban kialakult, eredményesen működő gyakorlatát, tapasztalatait és hagyományait;
  • a hazai és a külföldi felsőoktatási intézmények tapasztalatait; valamint
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló – az egyetem és az egyetemi kar létesítésének és működtetésének követelményét, valamint az oktatókkal, a kutatókkal, a doktori képzésben részt vevőkkel és a tehetséggondozással kapcsolatos követelményeket meghatározó –  2011. évi CCIV. törvényben  foglaltakat.

Küldetésünknek megfelelően számos feladatot kívánunk ellátni e honlap segítségével. Az érdeklődők naprakész információt kaphatnak többek között: a tudományos diákköri tevékenységről, a doktori képzésről, a doktori (PhD) fokozatszerzésről, habilitációs eljárásról, a tudományos kutatásról, a tudományos szimpóziumokról, rendezvényekről, a tudományos publikálási lehetőségekről, a megjelent tudományos kiadványokról, a K+F+I pályázati lehetőségekről, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekről, valamint a kar hallgatóinak és oktatóinak tudományos sikereiről, elismeréseiről. Célunk, hogy a karunk oktatói és hallgatói ezen oldalon bemutathassák tudományos kutatásaikat, eredményeiket. Segítséget nyújtson az oktatásban,  és iránymutatásul szolgáljon a kar tevékenységi rendszerében közreműködők és értékrendünk közvetítését felvállalók számára.

A honlap sokunk összefogásával alakul, szívesen látjuk a témával kapcsolatos anyagokat, információkat, a javító szándékú javaslatokat, véleményeket.

Bízom abban, hogy az itt található információkkal elősegítjük jelenlegi, illetve leendő hallgatóink, oktatóink, valamint együttműködő partnereink hiteles és hasznos tájékoztatását. 

 

Tisztelettel:

Dr. Szilágyi Tivadar
egyetemi tanár
tudományos dékánhelyettes