Gyorsmenü

Dékáni köszöntő

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar honlapján. A honlapon található információk segítséget nyújtanak a felvételizőknek, hallgatóinknak, oktatóinknak, az egyetem többi munkatársának és az egyetemen kívüli látogatóknak egyaránt. A „Times Higher Education” Europe Teaching Rankings 2019-es listáján a Semmelweis Egyetem 41. helyen került be a rangsorba, a Szent István Egyetemet a 126-150., az Eötvös Loránd Tudományegyetemet és a Debreceni Egyetemet 151-200. helyre rangsorolták.

Célunk, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar sokoldalú és korszerű üzleti, társadalomtudományi és vidékgazdasági ismeretanyaggal járuljon hozzá a nemzetgazdasági stratégiai célok megvalósításához, a nemzeti és nemzetközi eredmények gyarapításához. A Kar több évtizedes oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkezik. A hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert tudományos kutatómunka alapja az a szellemi potenciál, amely megalapozza a kari szervezeti egységek mellett az országos és külföldi tudományos műhelyek hatékony működését.

A felsőoktatással, kutatással, felnőttképzéssel, szaktanácsadással is foglalkozó, Kiválósági Díjjal kitüntetett egyetemi karunkat országos összehasonlításban is a legjobbak és legversenyképesebbek között tartják számon. Az üzleti képzéseket folytató karok között oktatóink tudományos minősítése, tevékenysége előkelő helyet foglal el. Ezt bizonyítja, hogy az eduline.hu szerint a 2019. évi felvételi jelentkezések alapján a 15 legnépszerűbb kar között szerepelt a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara is.

Karunk mindhárom (BSc, MSc, PhD és más posztgraduális) szinten kínál ismeretszerzési lehetőségeket magyar és angol nyelven egyaránt. Jelenleg 5 képzési tudományterületen, 9 alapszakon (BA/BSc), 12 mesterszakon (MA/MSc), 2 osztatlan tanári képzésen, 5 felsőoktatási szakképzésen és számos szakirányú továbbképzésen át, a két doktori iskola PhD képzéséig bezárólag széles képzési palettát kínálunk a hallgatók számára. Lehetőséget biztosítunk külföldi egyetemeken történő részképzésekre is. A vállalatoknál teljesített szakmai gyakorlatok egyrészt a megszerzett diploma értékét növelik, másrészt megalapozzák a későbbi szakmai kapcsolatok kiépítését és elhelyezkedési esélyeket. Egyetemünk, karunk nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a külföldi diákok száma növekvő tendenciát mutat.

A Kar komoly hagyományokkal rendelkezik a tehetséges hallgatók felkarolásában a tudományos diákköri, szakkollégiumi munka keretében. A Karon működő Hallgatói Önkormányzati Testület is közreműködik a szakmai programok szervezésében, de a hallgatói kulturális élet kibontakozását is elősegíti. Hallgatóink eredményesen szerepelnek hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos pályázatokon, növekvő publikációs aktivitást mutatnak, így saját karrierjük megalapozása mellett egyúttal a Kar hírnevét is öregbítik. A tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók két doktori iskolában szerezhetnek doktori fokozatot a mesterszakjainkhoz kapcsolódó tudományterületeken.

Karunk tevékenységének hazai és nemzetközi versenyképességének fokmérője a piac értékítélete. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán diplomázott pályakezdők elhelyezkedési és kezdő fizetési mutatói országos összehasonlításban is kiemelkedő. A pályakövetési kutatások is egyértelműen bizonyítják, hogy Karon megszerzett diploma kiemelkedő elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a munkaerőpiacon.

Összegezve hallgatóink magyar és angol nyelven meghirdetett alap- és mesterszakokat választhatnak nappali és levelező tagozaton, valamint két doktori iskolában színvonalas doktori (PhD) programokat. Végzett hallgatóink hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert és elismert szakemberek. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán töltött időszak a hallgatók életének legszabadabb éveit jelentik, mert a tanulással járó nehézségek mellett rengeteg pozitív tapasztalatot is szereznek, miközben életre szóló barátságok is szövődnek.

Gödöllő, 2019. július 8.

Popp József, egyetemi tanár