Gyorsmenü

Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet

Tisztelt Látogató!

A Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet közvetlen jogelődjei révén sok évtizedes múlttal rendelkezik, mely gyökerek a hazai és nemzetközi szinten egyaránt neves professzorok és munkatársaik által működtetett és folyamatosan fejlesztett Üzemtani Tanszékig nyúlnak vissza.

Az Intézet küldetése, hogy korszerű elméleti tudásanyagon nyugvó, gyakorlatorientált képzéssel a vállalati gazdálkodás és menedzsment területein versenyképes tudással vértezzük fel az Egyetem hallgatóit és ilyen módon hozzájáruljunk:

 • az Egyetem hírnevének és vonzerejének növekedéséhez,
 • a Kar szakmai elismertségének, pozíciójának és presztízsének megerősödéséhez,
 • a hallgatók pályakezdésének megalapozásához és sikeres életpályájához,
 • oktatóink szakmai fejlődéséhez és elismertségének fokozásához.

Az Intézetünk a küldetésének megvalósítása érdekében:

 • az üzleti közgazdász és az agrár képzések megalapozásában, magyar és angol nyelveken egyaránt, jelentős szerepet vállal a Vállalatgazdaságtan és számos menedzsment, valamint az Agrárökonómia I-II. c. tantárgyak oktatása, fejlesztése révén;
 • szervezi és irányítja magyar és angol nyelveken a Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszakot, magyar nyelven a Gazdálkodási és menedzsment (FOSZK) felsőoktatási szakképzési szakot, valamint az Executive MBA szakközgazdász és az Executive MBA szakirányú menedzser szakirányú továbbképzési szakokat;
 • a Kar és több társkar alap- és mesterképzési szakjain, a doktori (PhD) képzésben jelentős szerepet tölt be szakirányok, illetve doktori alprogram vezetésével és nagyszámú szakmai tantárgy oktatásával.
 • számos tantárgy oktatásával aktívan részt vesz a határon túl (Beregszászon, Csíkszeredán és Zentán) szervezett magyar nyelvű képzésekben;
 • vezető szerepet tölt be a Vállalatgazdasági Szakkollégium működtetésében, mellyel az egyetemi oktatást kiegészítve és ösztönözve hozzájárul hallgatóink nyitott, innovatív és társadalmilag érzékeny értelmiségi szakemberré válási folyamatához;
 • hazai és nemzetközi kutatócsoportokban végzett folyamatos kutatómunkával, szaktanácsadási tevékenységgel és a vállalatokkal való aktív együttműködéssel biztosítja az oktatási tevékenységének naprakész hátterét;
 • részt vesz az egyetemi, az országos és a nemzetközi tudományszervezési és tudományos továbbképzési feladatok megoldásában, továbbá számos jelentős hatású hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági munkájában.

A Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézetet a következő három tanszék alkotja: az Agrárvállalkozás Menedzsment és Szervezési Tanszék, az Üzleti Gazdaságtani Tanszék, valamint a Vezetéstudományi Tanszék.

Az intézet kutatásaiban a humán- és anyagi erőforrásait elsősorban:

 1. a kis- és középvállalkozások fejlődése, gazdálkodása és stratégiai irányítása,
 2. az egyetemi hallgatók vállalkozói attitűdje és annak fejlesztése,
 3. a CSR, benne a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának vállalati aspektusai,
 4. projektmenedzsment a vállalati gazdálkodásban,
 5. az agrárvállalkozások gazdálkodása,
 6. élelmiszerbiztonság menedzsmentje a közétkeztetésben, valamint
 7. a növénytermesztő és állattenyésztő ágazatok ökonómiai, szervezési és precíziós gazdálkodási kérdéseire koncentrálja.

Gödöllő, 2020. február 1.

Prof. Dr. Illés Bálint Csaba
intézetigazgató, egyetemi tanár

 

Intézetigazgató: Prof. Dr. Illés Bálint Csaba
Adminisztráció: Kádár Péterné (e-mail: Kadar.Peterne@gtk.szie.hu)
Cím: SZIE GTK Vállalatgazdasági, Szervezési és Vezetéstudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. utca 1.
Honlap: http://vgszvi.gtk.szie.hu
Telefon: +36-28-522-000 /2009  vagy 2010

Agrárvállalkozás Menedzsment és Szervezési Tanszék

Az Agrárvállalkozás Menedzsment és Szervezési Tanszék fő feladata az agrárvállalkozások vezetésére, menedzsment feladataira felkészíteni a mezőgazdasági termelés és feldolgozás iránt érdeklődő, az agrárium és a vidéki életforma iránt elhivatott hallgatókat.

A tanszék keretein belül oktatott tantárgyaink a menedzsment négy funkcióját – a tervezést, szervezést, irányítást és ellenőrzést – ismertetik az agrárvállalkozások szintjén. A menedzsment funkciók megismerésével, a menedzseri készségek megszerzésével a hallgatók eredményesen tudnak felkészülni az agrárvállalkozások és szervezetek irányítására, tervezési feladatainak ellátására, eredményesen tudnak dolgozni és karriert építeni az agrár- és élelmiszertermelő ágazat kis-, közép és nagyvállalkozásaiban.

A tanszék oktatási és kutatási tevékenységének kiemelt célja egy olyan komplex – a fenntartható gazdasághoz és fenntartható társadalomhoz illeszkedő – tudásátadás és szemléletformálás, amely a gazdaság, a gazdálkodás, a tudomány és a társadalom összefüggéseit is feltárja.

Ehhez kapcsolódóan a Tanszék fontos feladata a folyamatos kutatás, amelyeket az Agrárvállalkozás Menedzsment Kutatócsoport és a Kis- és középvállalkozások Fejlesztése, Menedzsmentje Kutatócsoport keretein belül végzünk, melyek eredményeit közvetlenül beépítjük a különböző tantárgyaink oktatásába. Kiemelt kutatási témáink közé tartozik a precíziós gazdálkodás lehetőségeinek vizsgálata, a mezőgazdasági vállalkozásokban is alkalmazható, fenntartható üzleti modellek vizsgálata, valamint a mezőgazdasági termékek életútjának minőségi és élelmiszerbiztonsági szempontból történő végigkövetése a „termőföldtől az asztalig” elv jegyében, elsősorban a gyermekétkeztetésben, valamint a kiskereskedelemben.

Tanszékvezető:
Törőné Prof. Dr. Dunay Anna
egyetemi tanár

Üzleti Gazdaságtani Tanszék

Az Üzleti Gazdaságtani Tanszék által oktatott tantárgyak jelentős részével a legtöbb hallgató már tanulmányainak legelején találkozik, ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy megfelelő szakmai alapokkal és érzékeny oktatói hozzáállással vezessük be a magyar és külföldi hallgatókat az egyetemi létbe. Oktatási és tudományos tevékenységünk a vállalatok működésének, az előforduló üzleti helyzeteknek a komplex és átfogó vizsgálatára irányul: a nemzetközi és hazai gyakorlatot és elméletet kutatva az a célunk, hogy a hazai vállalatok problémáira találjunk újabb és újabb megoldásokat, és úgy mutassuk be ezeket a hallgatóknak, hogy később a munkájuk során ezek segítséget nyújtsanak konkrét döntési helyzetekben. Munkatársaink széleskörű gyakorlati és kulturális tapasztalata a biztosíték arra, hogy a hallgatók már tanulmányaik elején szembesülnek azzal, hogy egy-egy problémát sokféle irányból meg lehet ugyan közelíteni, de az igényes elméleti gazdasági alapok és a különböző helyzetekből nyert gyakorlati tapasztalatok megfelelő alkalmazása a mindenkori siker kulcsa.

A jelenlegi kutatásaink a kis- és középvállalkozások versenyképességi elemeinek feltárására, a fenntartható üzleti modellekre és a különböző vállalati funkcionális területek menedzsment problémáira fókuszálnak.

Tanszékvezető:
Dr. Fodor Zita Júlia
egyetemi docens

Vezetéstudományi Tanszék

A tanszékünk elkötelezettségének alapja, hogy a jövő vezetőit képezzük, azaz nemcsak szakmai szempontból kell példamutatónak lennünk, hanem az egyetemes emberi értékeket is képviselnünk kell. Küldetésünk, hogy hallgatóink a jövőben bármely iparágban – globális szinten is – helytálljanak szakmai hozzáértésükkel, kritikus, de ugyanakkor érzékeny és támogató megközelítésükkel. Az oktatásban a személyes és online programjaink gyakorlatorientáltan segítik hozzá a hallgatókat mindazokhoz a képességekhez, amelyek a munkaerőpiacon való sikeres vezetői helytálláshoz szükségesek. Munkatársaink sokszínű nemzetközi és kulturális tapasztalatainak köszönhetően a stratégiától, a tervezéstől és az innovációtól a vezetésen és a szervezeti magatartáson keresztül a társadalmi felelősségvállalásig és a kulturális sokszínűségig minden területet hitelesen tudnak bemutatni mind gyakorlati oldalról, mind pedig kutatási eredményeink alapján.

A jelenlegi kutatási tevékenységünk főbb területei: a vezetői tevékenység és a döntéshozatal folyamatainak vizsgálata; agilis modell fejlesztése a projektmenedzsment számára a mesterséges intelligencia korszakában; a vállalatok CSR tevékenységének összehasonlító vizsgálata a hazai és a V4 országok mezőgazdasági és nem mezőgazdasági termelő vállalkozásainál.

Tanszékvezető:
Prof. Dr. Illés Bálint Csaba
egyetemi tanár