Kari Etikai Bizottság

Etikai vétség tárgyában első fokon a Kari Etikai Bizottság jár el. A Kari Etikai Bizottság háromtagú. Elnökét, egy oktató-kutató tagját, valamint egy oktató-kutató póttagját a Kari Tanács választja meg, egy hallgató tagját és póttagját a Kari Hallgatói Önkormányzat és a Kari Doktorandusz képviselet együttesen delegálja. A Kari Etikai Bizottság jár el a dékán kivételével kizárólag a Karhoz tartozó jogviszonyban álló egyetemi polgár, illetve olyan hallgató ügyében, akinek tanulmányai kizárólag a Karhoz kapcsolódnak. A több karon is tanulmányokat folytató hallgató esetében akkor, ha a kifogásolt magatartás kizárólag a szakos tanulmányaival összefüggésben merült fel, feltéve minden esetben, hogy az etikai eljárást kezdeményező egyetemi polgár is a Gazdaság és Társadalomtudományi Karhoz tartozik. Minden más esetben az Egyetemi Etikai Bizottság jár el. A Kari Etikai Bizottság együttműködik a Kar más bizottságaival és más karok bizottságaival. A Kari Etikai Bizottság munkáját tanácsadó testület segítheti. A Bizottság feladata a testület tevékenységének szervezése és koordinálása.

Bizottsági tagok:

Elnök: Dr. Suhajda Csilla tanársegéd

Tagok: Dr. Tóth Tamás egyetemi tanár

              Orlovits Zsolt mestertanár

               Bánfalvi Zsanett hallgató

 

CsatolmányMéret
PDF icon kari_etikai_kodex.pdf547.46 KB