Dékáni Titkárság

Az SZMR 5. § (7), illetve 33. § (8) bekezdése alapján a Dékán Titkárság a dékán és a dékánhelyettesek munkáját támogató, közvetlen a dékáni irányítás alatt álló funkcionális szervezeti egység.  A Dékáni Titkárság ellátja különösen:

  • a dékáni feladatkörbe tartozó tevékenységekhez kapcsolódó ügyviteli, irattározási, nyilvántartási, kapcsolattartási, humánpolitikai előkészítő és adatszolgáltatási feladatokat,
  • közreműködik a Kari Tanács, a bizottságok, az értekezletek, a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában,
  • ellátja a felsőoktatási felvételi eljáráshoz kapcsolódó feladatokat.

A Dékáni Titkárság részletes  feladatait ügyrend rögzíti.

Munkatársaink

Ügyvivő szakértő
Név
Gréczi Gyuláné
Telefon: +36-28-522-000/1900
Iroda: Főépület 1007. szoba
  • Dékáni Titkárság
Részletek
Katona Lászlóné
Telefon: +36-28-522-000/1900
Iroda: Főépület 1006. szoba
  • Dékáni Titkárság
Részletek
Turza Brigitta
Telefon: +36-28-522-000/1745
Iroda: Főépület 1039.szoba
  • Dékáni Titkárság
Részletek