Párhuzamos Agrármérnöktanár MA

Jelentkezési határidő: 2021. január 20.;

A képzés teljes neve:

Párhuzamos Agrármérnöktanár mesterképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak az iskolarendszerű szakképzésben és az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben (felnőttek szakmai képzése) tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására. Fontos számunkra, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik megfelelően képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai és módszertani tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását és gesztorszerepet játszhatnak a megújuló agrár szakképzés folyamataiban. Képzésünk erőssége a gyakorlatorientált mintantanterv, mely az új digitális, pedagógiai módszertanok kialakítására, fenntarthatóságára és fejlesztésére fókuszál-a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) függvényében.

Információk a képzésről:

Képzés helye: Gödöllő, Budapest
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: nappali
Képzés kezdete: 2021. február. 6.

Képzés gyakorisága: hetente tömbösített formában
Finanszírozási forma: államilag finanszírozott
Minimális induló létszám: 10 fő
Maximális létszám: 30 fő

Részvétel feltétele:

A 2 féléves nappali tanári mesterképzésre az jelentkezhet, aki a meghirdetett specializációknak megfelelő (élelmiszermérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, stb.) mesterképzésben jelenleg tanulmányokat folytat. A tanári mesterszak legkorábban a szakmai mesterképzés szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második félévétől vehető fel. Az osztatlan mester képzés esetében pedig, leghamarabb az ötödik félévtől. A párhuzamos képzésben, a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél. A jelenleg képzésben részt vevő hallgatóknak a jelentkezésükhöz feltétlenül csatolniuk kell a hallgatói jogviszonyukról szóló igazolást (a Motivációs levél és az Önéletrajz mellé).

A képzésben megszerezhető végzettségi szint és szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények szerint:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (master)
 • szakképzettségek:
  • Okleveles Agrármérnöktanár (mezőgazdaság) / Teacher of Agricultural Engineering (Agriculture)
  • Okleveles Agrármérnöktanár (mezőgazdasági gépész) / Teacher of Agricultural Engineering (Mechanical Engineering)
  • okleveles agrármérnöktanár (élelmiszer) / Teacher of Agricultural Engineering (Food Industry)
  • Okleveles Agrármérnöktanár (kertészet- és parképítés) / Teacher of Agricultural Engineering (Horticulture and Urban Gardening)

Választható specializációk:

Mezőgazdaság, Mezőgazdasági gépész, Élelmiszer, Kertészet- és parképítés.

Jelentkezési határidő:

 •  2021. január 20.

A jelentkezés formája:

Az intézmény által kibocsátott Jelentkezési lapon.

A kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni hozzánk:

SZIE-GTK–HTI, Pedagógiai Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
E-mail: bakos.izabella.maria@szie.hu

Alkalmassági vizsga:

 • a tanári mesterképzéseknél szóbeli alkalmassági vizsga van, amely két részből áll:
  • a felvételiző beszél céljairól, a pedagógus pályával kapcsolatos elképzeléseiről, karrierterveiről stb.
  • a felvételi bizottság által adott nevelési helyzetet (szituáció, konfliktus stb.) kell elemezni, és a lehetségesnek vélt megoldási módokat bemutatni.
 • az alkalmassági vizsga időpontjáról és módjáról, a jelentkezési időszak lezárása után adunk részletes tájékoztatást, az aktuális járványügyi korlátozások figyelembevételével.

Csatolandó dokumentumok:

Kötelező mellékletek:

 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló OKLEVÉL másolata
 • folyamatban lévő mesterképzésről hallgatói jogviszony igazolás
 • motivációs levél és önéletrajz
 • nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:

 • fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
 • további nyelvvizsgát igazoló dokumentum
 • OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.

Elérhetőségeink:

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Humántudományi Intézet
Pedagógiai Tanszék

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Tel.: +36 28 522 000, +36 28 522 000/2644, E-mail: bakos.izabella.maria@szie.hu
Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzes/parhuzamos-agrarmernoktanar-ma

Szakvezető: Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó, egyetemi docens, tanszékvezető,
Gödöllői Campus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: Khademi-Vidra.Aniko@szie.hu

Operatív szakkoordinátor: Dr. Bakos Izabella Mária, egyetemi tanársegéd,
Gödöllői Campus, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
E-mail: bakos.izabella.maria@szie.hu

Képzési hely: