Szakképzési mentortanár

A képzés célja:

A szakképzési mentortanár szakirányú továbbképzési szakon végzett pedagógusok – a megszerzett oklevél birtokában – képesek legyenek a szakképzést folytató közoktatási intézményekben dolgozó pályakezdő tanárok munkájának segítésére, támogatására, illetve irányítására. A képzés során megszerzett interdiszciplináris ismereteik, valamint kialakult képességeik birtokában alkalmasakká váljanak a mentortanári tevékenység feladatrendszerének komplex áttekintésére, az egyes problémahelyzetek esetében alternatív megoldások keresésére, a kezdők pályaszocializációjának irányítására, a pedagógusi pálya iránti pozitív attitűdök kialakítására.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Mind hazai, mind Európai Uniós viszonylatban egyre kiemelkedőbb jelentőséggel bír a szakképzés, a szakmai képzés fejlesztése, melyben kiemelt feladat jut az oktatóknak. A pályakezdő pedagógusok a közoktatás minden területén sajátos problémákkal kerülnek szembe. Különösen igaz ez a szakképzésre, ahol a tanulói összetétel jellegzetességeiből eredően más jellegű nehézségekkel is meg kell küzdeniük a kezdőknek, mint a közoktatás más területén. A szakképzés terén is nagyfokú igény mutatkozik tehát olyan mentortanárok tevékenysége iránt, akik segítséget nyújtanak a szakképzésben munkájukat kezdő fiatal pedagógusok számára abban, hogy szakmai szocializációjuk minél eredményesebb lehessen. A szakképző intézmények, a TISZK-ek részéről országos szinten jelentkezik igény arra, hogy a tapasztaltabb vezető tanárok egy továbbképzés keretében mentorokká válhassanak.

A képzésről, jelentkezési feltételekről bővebben olvashat itt.Szakfelelős: Dr. Gombos Norbert, egyetemi docens

E-mail: Gombos.Norbert@gtk.szie.hu

Kapcsolattartó: Balaska Lajosné, igazgatási ügyintéző

E-mail: Balaska.Lajosne@gtk.szie.hu

Telefon: 06/28-522-000 /3630

Postacím: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.