Szakképzési felnőttképzési tanácsadó

A képzés célja:

A szakirányú továbbképzés célja a résztvevő szakemberek (elsősorban a felnőttképzésben érdekelt pedagógusok, szaktanárok, andragógusok, művelődésszervezők) elméleti, módszertani és gyakorlati felkészítése a felnőttképzéssel kapcsolatos teendők ellátására, a felnőttképzés tervezésére, szervezésére és megvalósítására, elsősorban a szakképzés területén, kiemelve a távoktatásra való felkészítést. A képzés további célja a munkaerőképzéssel, továbbképzéssel és átképzéssel kapcsolatos szakértői felkészültséghez szükséges speciális kompetenciák kialakítása, illetve továbbfejlesztése a résztvevők előzetes tudására építve, az új Európai Uniós és hazai követelményekkel összhangban.

A képzésről, jelentkezési feltételekről bővebben olvashat itt.Szakfelelős: Dr. Gombos Norbert, egyetemi docens

E-mail: Gombos.Norbert@gtk.szie.hu

Kapcsolattartó: Balaska Lajosné, igazgatási ügyintéző

E-mail: Balaska.Lajosne@gtk.szie.hu

Telefon: 06/28-522-000 /3630

Postacím: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.