Pályaorientációs továbbképzési szak

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

A képzésről, jelentkezési feltételekről bővebben olvashat itt.Szakfelelős/Kapcsolattartó: Dr. Kenderfi Miklós, egyetemi docens

E-mail: Palyatervezesi.Tanszek@gtk.szie.hu

Telefon: 06/28-522-000 /3636

Postacím: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.