Alapszintű gazdasági és munkaügyi mediátor

A képzés célja

A szakirányú továbbképzési szak célja, olyan közvetítők (mediátorok) képzése, akik a gazdasági élet szereplői közötti párbeszéd folytatásában, valamint az érdekegyeztetési folyamatok irányításában kellő jártassággal és képességekkel rendelkeznek. Ismerik a gazdasági élet és az érdekegyeztetés rendszereit, intézményeit, aktuális kérdéseit, a munkaerő-piaci és foglalkoztatási tendenciákat, és ezek hatásait a kollektív szerződésekre, az érdekegyeztetést érintő jogharmonizációs feladatokat, a humánerőforrás menedzsment célját, funkcióit, a jogszabályokat, az érdekvitákban követendő eljárásokat és magatartásmintákat.

A képzésről, jelentkezési feltételekről bővebben olvashat itt.Szakfelelős: Gősi Imréné Dr., egyetemi docens

E-mail: Gosi.Mariann@gtk.szie.hu

Kapcsolattartó: Visztenvelt Andrea, tanársegéd

E-mail: Visztenvelt.Andrea@gtk.szie.hu

Telefon: 06/28-522-000 /1926

Postacím: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.