Pályatervezési és Tanárképző Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetőjének neve, elérhetősége:

 • Melisné Dr. Nagy Márta egyetemi docens, tanszékvezető
 • Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
 • Iroda: Főépület III. emelet, TTI Pedagógia és Pályatervezés Tanszék, 4012. szoba
 • Telefon: +36-28-522-000/3647
 • e-mail: Nagy.Marta@gtk.szie.hu
 • http://tti.gtk.szie.hu

A kutatócsoport tagjai (e-mail elérhetőségekkel):

Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens, szakvezető
Kenderfi.Miklos@gtk.szie.hu
Dr. Gombos Norbert egyetemi docens, szakvezető
Gombos.Norbert@gtk.szie.hu
Visztenvelt Andrea tanársegéd
Visztenvelt.Andrea@gtk.szie.hu
Farkas Péter egyetemi tanársegéd
Farkas.Peter@gtk.szie.hu
Nagy Andrea tanszéki mérnök
S.Nagy.Andrea@gtk.szie.hu

Kutatási területek:

Neveléstörténet, Szakoktatás-történet, Neveléselmélet, Didaktika, Nevelésszociológia, Andragógia, Iskolaszervezettan (a közoktatás rendszere), Szakmódszertan, Tanuláselmélet, Tanulásszervezés, SNI tanulók a szakképzésben, Kooperativitás a szakképzésben, Differenciálás és felzárkóztatás a szakképzésben, Projektoktatás, Környezeti nevelés – fenntarthatóság pedagógiája, Tanári mentálhigiéné, Tanári, mentori kompetenciák, Pályatörténet és pályaelemzés, Tanárképzés és pályaorientáció, Pályatervezéshez kapcsolódó jó gyakorlatok, Pályatanácsadás hazai és nemzetközi tendenciái, Hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációja, Iskolai lemorzsolódás dinamikáj

Tagság szakmai szervezetekben

 • MTA Köztestület
 • MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottság
 • Magyar Agrártudományi Egyesület
 • Magyar Pedagógiai Társaság
 • Tanárképzők Szövetsége Pedagógiai Szakosztály
 • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Terület
 • Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Részvétel pályázatokban:

 • NSZFI - Integrált, problémaorientált és kooperatív tanulásszervezés a roma tanulók szakmai felkészítésében – Roma tanulók szakmai képzésében alkalmazható problémaorientált és kooperatív tanulásszervezési eljárások kimunkálása (2008-2009
 • NSZFI - Az aktív, a problémaorientált és a kooperatív tanulás az agrárszakképzésben és a szaktanári felkészítésben – Európai összehasonlítás (2008-2009)
 • NSZFI - Gyakorlati oktatási szakmenedzser FSZ képzés – A képzési program, tananyag kidolgozása (2008-2010)
 • SZMM - SNI mentor – A szakirányú mentorképzés megtervezése és megvalósítása a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató mezőgazdasági szakképzést folytató közoktatási intézmények számára (a mentori kompetenciák feltérképezése) (2009-2010)
 • NSZFI - Mezőgazdasági szakközépiskolákban szervezett szakmai oktatási projektek módszertani kérdései című képzési program (2007)
 • OFA - A komplex rehabilitációval kapcsolatos rehabilitációs mentorok képzésének lebonyolítása (2008)
 • TÁMOP - Szakmai pedagógusképzés és a szakmai pedagógusképzők hálózatának fejlesztése (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1) – akkreditációs dokumentációk kidolgozása
 • LEONARDO - Projektszám: 538785-LLP-I-FR-Leonardo-LMP SAGITER Agroökológiai tudástranszfer, próbaoktatások mérnöktanár hallgatók és mezőgazdasági szakoktató hallgatók körében, a 2015/2016. tanév tavaszi, illetve a 2016/2017. tanév őszi félévében

Referenciák:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Óbudai Egyetem

Hosszútávú együttműködések:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Eszterházy Károly Egyetem
 • Kaposvári Egyetem
 • Nyugat-magyarországi Egyetem
 • Óbudai Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem

Igényelhető szolgáltatások:

 • kutatási együttműködés (pedagógia, szakképzés, pályatervezés, pályaorientáció területén)
 • továbbképzések szervezése, vezetése (elsősorban a szakképzésben oktató pedagógusok, mentorok számára)
 • oktatás, felnőttképzés
 • szakképzési rendszer fejlesztése
 • életpálya tanácsadáshoz kapcsolódó eszköz- és módszertár fejlesztése
 • pályaérettség vizsgálatok