Menedzsment és HR Kutató Központ

A kutatócsoport vezetőjének neve, elérhetősége:

A kutatócsoport tagjai (e-mail elérhetőségekkel):

Dr. Kollár Csaba adjunktus
kollar.csaba@gtk.szie.hu
Dr. Szabó Katalin tanársegéd
szabo.katalin@gtk.szie.hu
Kovács Ildikó Éva tanszéki mérnök
kovacs.ildiko.eva@gtk.szie.hu
Csapó Ildikó PhD hallgató
csapo.ildiko40@gmail.com

Kutatási területek:

Hasonlóságok és különbségek a nemzetközi leányvállalatok HR tevékenységében a kelet európai vállalatoknál: Ezt a kutatást a Menedzsment és HR Kutató Központ, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Vezetés és Szervezés Tanszéke és tíz kelet európai ország egyetem gazdaságtudományi fakultásai kutatóinak közös projektje (Alma Ata, Eperjes, Kolozsvár, Ljubljana, Moszkva, Prága, Rév-Komárom,Szabadka, Tallinn, Zágráb,Zrenjanin és Wroclaw) (www.ceeirt-hrm.eu)

Magyarországi és a kelet-európai HR globális összehasonlításban: A világ egyik legnagyobb független emberi erőforrás menedzsment politikákat és gyakorlatot vizsgáló hálózata az 1989-ben öt alapító ország által létrehozott CRANET (Cranfield Network on Comparative Human Resource Management). (www.cranet.org)

Válság és a kilábalás hatása a Menedzsmentre és a HR-re: Folyamatosan vizsgáljuk nemzetközi adatok tükrében válság hatását a hazai vállalatok és intézmények menedzsment és HR gyakorlatára. Ehhez kapcsolódva többek között vizsgáljuk az általános HR és Menedzsment trendeket, e-learning alkalmazását, a foglalkoztatás és atipikus/szociális foglalkoztatás, a migráció, továbbá kutatjuk a válság hatását a felsővezetői jövedelmekre, cafeteria típusú megoldásokra.

Az új technológiák, a robotika és a humanoid robotok alkalmazásának hatása a foglalkoztatásra és a jövő munkahelyeire. Közös kutatások keretében vizsgáljuk az ezen a területen kialakuló új trendeket és tendenciákat. Elemezzük, hogy 2020-ig milyen mértékig fog megváltozni a munkahelyek struktúrája, valamint milyen új munkakörök keletkeznek.

Közszolgálati és egyetemi HR rendszerek továbbfejlesztése: Hazai és nemzetközi összehasonlítás keretében vizsgáljuk a hazai és más országok közszolgálati és egyetemi HR rendszerek fejlesztését.

Menedzsment tanácsadás európai összehasonlításban: A kutatás keretében azt vizsgáljuk, hogy mi jellemzi 24 európai ország esetében a konzultáns cégek gyakorlatát (Támogató: Federation European Management Consultant Associations = FEACO) (www.feaco.org)

Kelet-Európa népei közötti együttműködés javítása: Hozzá kívánunk járulni a régió népei közötti együttműködés, megbékélés, interkulturális megértés, valamint az európai egyesülési folyamat elmélyítéséhez az interkulturális, a menedzsment és a HR kutatások segítségével. Ebben a munkában szakmai partnereink a Brnói, Ljubljanai, Pitesti, Vilniusi, Zágrábi, Wroclaw, valamint a szlovákiai Selye János Egyetem, valamint a romániai Babes-Bólyai Egyetem magyar tagozata.

Tagság szakmai szervezetekben

 • Academy of International Business Central and Eastern European Chapter (AIB-CEE Chapter)
 • Academy of Management (AoM) (HR Division)
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
 • Cranfield Human Resource Network (Cranet)
 • Central and Eastern European Research Team (CE)

Részvétel pályázatokban:

 • WHFÖ - Wien: HR kompetenciák négy országban (Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia)
 • V4 - Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén Komárno-Komárom és Párkány-Esztergom térségekben (2014)
 • Jövő Munkahelyeiért Alapítvány: Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás Komárom és Komárno térségében (2012-2013)

Referenciák:

 • Pécsi Tudományegyetem Menedzsment és HR Kutató Központ
 • Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Hosszútávú együttműködések:

 • Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara (Magyarország): menedzsment kutatás
 • Cafeteria TREND Magazin (Magyarország): menedzsment és juttatás kutatás
 • Chronos (Horvátország): HR, menedzsment tanácsadás és tréning
 • Humán Szakemberek Országos Szövetsége (Magyarország: HR kutatás Ilang (Magyarország): web alapú felmérések, e-learning
 • International School of Management (Szlovákia): menedzsment tréning
 • Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem Magyar szak: HR kutatás
 • Óbudai Egyetem: Jövő munkahelye
 • Országos Humánmenedzsment Egyesület: HR kutatás
 • Pécsi Tudományegyetem Menedzsment és HR Kutató Központ (Magyarország): menedzsment kutatások
 • Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Szlovákia): menedzsment kutatás

Igényelhető szolgáltatások:

 • kutatási együttműködés
 • HR kutatások
 • HR tanulmányok készítése
 • oktatási programok készítése, lebonyolítása

Kiadványok:
A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2017-ben
A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2016-ban
A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2015-ben
Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata - Magyarország - 2014/2015
The practice of human resource management in Hungary - 2014/2015
The practice of human resource management in Hungary & Slovakia - 2015/2016
Az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata Magyarország - Szlovákia - 2015/2016
Szakemberhiány és munkaerőmegtartás a kulcsmunkakörökben - 2016
Tréningek és képzések hatékonysága - Magyarország - 2016

Kutatási jelentések:
Cranet HR kutatási jelentés Magyarország - 2014/2015
Menedzsment tanácsadás módszereinek változása - Magyarország - 2015
Menedzsment tanácsadás helyzete Magyarországon - 2014
Human resource management issues and challenges in foreign owned companies: Central and Eastern Europe (2011-2013)
Emberi erőforrás menedzsment külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában 2011-2013, Poór József - Farkas Ferenc
Juttatások - Magyarország 2012. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2012-ben
Juttatások - Magyarország 2013. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2013-ban
Juttatások - Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben
Mediáció felmérés - 2013. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Menedzsment tanácsadás helyzete Magyarországon - 2014
Szervezeti sikeresség és a jövő HR kihívásai. Magyarország Menedzsment és HR gyakorlatai
Menedzsment tanácsadás módszereinek változása - Magyarország 2015
Magyarországi vállalatok és intézmények megtartási és fluktuáció kezelési gyakorlata
Foglalkoztatás - atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén - Komárno - Komárom és Párkány - Esztergom térségekben
Zamestnávanie - atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí - v oblastiach Komárno - Komárom a Štúrovo - Ostrihom