Kommunikációelméleti és Esztétikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetőjének neve, elérhetősége:

 • Dr. F. Orosz Sára DLA adjunktus
 • Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
 • Iroda: Kolostor épület, IV. emelet, 4009. sz. szoba
 • Telefon: +36-28-522-000/1927
 • e-mail: f.orosz.sara@gtk.szie.hu
 • http://gtk.szie.hu

A kutatócsoport tagjai (e-mail elérhetőségekkel):

A kutatócsoport összetétele a projektek függvényében változik és külsős tagokkal is bővül. A tevékenységünket a Szent István Egyetem más kutatócsoportjaival összevetve alapvető különbséget jelent, hogy ez a csoport nem kizárólag empirikus kutatásokat végez, hanem többféle módszerrel dolgozik, melyben az empíria mellett a teoretikus elemzések is megjelennek, befogadva a GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetében jelen lévő, illetve külső szakértői erőforrást.

Dr. Farkas Attila adjunktus
farkas.attila@gtk.szie.hu
Dr. Madarász Imre egyetemi docens
madarasz.imre@gtk.szie.hu
Kollár Péter tanársegéd
kollar.peter@gtk.szie.hu
Lestyán Katalin intézeti könyvtáros
lestyan.katalin@gtk.szie.hu

Kutatási területek:

Filozófia és kultúrtörténet; Filozófia – történet és aktualitás, Etikai vonatkozások, XX-XI. századi tendenciák, Művészettörténet, Esztétika, Vizuális kommunikáció, Vizuális művészet; XX. és XXI. századi változások a politikai és társadalmi átrendeződés függvényében, A művészet és kultúra finanszírozásának jellege és transzformációja, A vizuális kommunikáció kortárs vonatkozásai, A vizuális művészet szerepe a közösségi terekben, Közgazdaságtan, Szociológia, Vizuális kommunikáció és reflexió az egyén és a közösség tükrében, A vizualitás szerepe a kommunikációelméletben

Tagság szakmai szervezetekben

 • Magyar Művészeti Akadémia Köztestülete
 • MMA Művészetelméleti Tagozat
 • Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
 • Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége

Részvétel pályázatokban:

 • 2014. december-2015. július, SZIE-MMA, Vizuális művészet és közösségi tér – XX. századi muráliák jelenléte a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán (A kutatás eredményeit rögzítő könyv előkészítés alatt áll)
 • 2015. november-2016. január, MMA, A spirituális elmélete és műkritikai lehetőségei MMA, Művészetelméleti pályázat
 • 2016. július-szeptember, MMA, Kelet és Nyugat között: Magyar művészi identitás Kelet-Közép Európában MMA, Művészetelméleti pályázat

Referenciák:

 • Magyar Művészeti Akadémia
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Hosszútávú együttműködések:

 • MMA Művészetelméleti Tagozat
 • MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
 • Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Igényelhető szolgáltatások:

 • kutatási együttműködés
 • kommunikációval általában kapcsolatos kutatások
 • vizuális kommunikációval kapcsolatos kutatások
 • teoretikus és empirikus tanulmányok készítése