Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetőjének neve, elérhetősége:

A kutatócsoport tagjai (e-mail elérhetőségekkel):

Dr. Farkas Attila PhD. adjunktus
Farkas.Attila@gtk.szie.hu
Hiver't-Klokner Zsuzsanna szakújságíró
Dr. Kapuszta Ágnes PhD. adjunktus
Kapuszta.Agnes@gtk.szie.hu
Prof. Dr. Tóth Tamás professzor emeritus
Toth.Tamas.Filozofia@gtk.szie.hu
Dr. Vinárné Bellász Zsuzsa adjunktus
Bellasz.Zsuzsa@gtk.szie.hu

Kutatási területek:

Agrárkommunikáció, agráretika, az agrár- és élelmiszeripari cégek kommunikációjának specifikumai, az agrár- és élelmiszeripari cégek etikáról vallott nézetei, elképzelései, a kiskertekben alkalmazott eljárások kommunikációja, alternatív (pl.: akvapónia, hidrokultúra, vertikális kertészet) agrár- és kertészeti módszerek kommunikációja, a társadalom (s azon belül bizonyos csoportok) vélekedése a földről, az agráriumtól, a hazai és nemzetközi agrármédia komparatív elemzése, a Kormány agrárspecifikus kommunikációjának társadalmi fogadtatása, az önkormányzatok vezető tisztségviselőinek véleménye az etikáról és az információbiztonságról.

Tagság szakmai szervezetekben

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestület
 • Magyar Statisztikai Társaság
 • Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
 • Humán Szakemberek Országos Szövetsége
 • Magyar Kommunikációtudományi Társaság
 • CoachOK Szakmai Szövetség
 • Magyar Marketing Szövetség

Hosszútávú együttműködések:

 • Magyar Tudományos Akadémia
 • Magyar Kommunikációtudományi Társaság
 • BKIK Oktatási és Továbbképzési Osztály
 • KSH
 • MÚOSZ
 • OMMI
 • Tudományos Újságírók Klubja
 • Földművelésügyi Minisztérium
 • Belügyminisztérium, Önkormányzati Államtitkárság

Igényelhető szolgáltatások:

 • etikai kódex kidolgozása
 • kommunikációs audit
 • kommunikációs stratégia kidolgozása
 • médiaelemzés
 • oktatási programok kidolgozása
 • online és hagyományos kvalitatív és kvantitatív kutatások
 • tanácsadás