Gyorsmenü

Egyén és kontextus I. Aktuális kutatások a tanszékünkön

Egyén és kontextus I.

Aktuális kutatások a tanszékünkön

2017. December 12.

A Szent István Egyetem Társadalomtudományi és Tanárképző intézetének Kommunikációtudomány Tanszékén a fent jelölt, immár határozott, új címmel került megrendezésre az a konferencia, melyet éves rendszerességgel, idén harmadik alkalommal hívtunk életre. A szemeszter lezárásaként itt mód nyílik egy olyan tanácskozásra, ahol legkisebb szervezeti egységünk valamennyi oktatója és egy doktoranda prezentálhatja a saját tudományterületén éppen folytatott kutatását, amit itt az intézeten, vagy az egyetemen belül, esetleg más hazai vagy külföldi intézmények kutatócsoportjaiban, illetve önállóan végez. A programból kiderül, hogy a tudományterületeket illetően, feltehetően az egyetem legszínesebb összetételű tanszékéről van szó:

  1. RÉSZ

Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára

Terminusfordítási stratégiák szakfordító hallgatók képesítőfordításaiban

Boda Helga

Német szakfordító szakos hallgatók idegennyelvi előképzettsége és előtanulmányai  - Felmérés 2015-2017

Prof. Dr. Tóth Tamás

Kontextualizálás és dekontextualizálás a fordításokban

  1. RÉSZ

Dr. Kolta Dóra

Kultúrák olvasztótégelye: a Völgység

Dr. Rudnák Ildikó

A szegregáció - integráció - asszimiláció aktualitása

Dr. Varga Erika

International X-Culture Collaboration Project as a management instrument to bridge cultures and nations

Garamvölgyi Judit PhD hallgató

A multikulturalizmus oktatási tapasztalata egy angol nyelvű gazdasági mesterszakon

Dús Miklós - Csehné Dr. Papp Imola

Regionális folyamatok Európában

  1. RÉSZ

Dr. F. Orosz Sára

Kizökkent idő

Hiány, nyugtalanság, rezignáció, illetve reflexiók a jelenkor művészetében

Reflexiók Gáspár Csaba László filozófus professzor kutatási tervére

Dr. Farkas Attila

Gazdaságfilozófia és eszmetörténet: a fogyasztási függvény interpretációi

A 10 előadás mindegyikét élénk diskurzus követte, ahol az eltérő diszciplínák szerinti érdeklődéstől függetlenül, aktívan nyilvánultak meg a kollégák. Az előadások írott változatait publikációra szánjuk egy új, közös digitális kiadványban, melynek várható megjelenése 2018. februárja lesz.

Az oldott hangulatú eseménynek teret adó 4002-es szoba mindeközben a narancs, a kávé, a csokoládé és a sütemények illatával utalt az Adventi időszakra. A tanszéken az ünnepi várakozásban rendezett program így adott lehetőséget egymás tevékenységének mind jobb megismerésére.

Gödöllő, 2017. december 13.

Dr. F. Orosz Sára