Vezetéstudományi Tanszék

A Vezetéstudományi Tanszék a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet meghatározó egysége. Kollégáink az általános emberierőforrás-gazdálkodási funkciók, vezetési-szervezési és a speciális menedzsment ismeretek területén végeznek oktatási és kutatási tevékenységet. Tanszékünk tantárgyaival a Kar minden képzési szintjén jelen van, több képzési helyen, magyar és angol nyelven egyaránt.

Az Emberi erőforrások alapszaknál, valamint a Vezetés és szervezés mesterszaknál nem csak az oktatásban veszünk részt, de a képzés egészét is koordináljuk nappali és levelező tagozaton. Munkatársaink két fő kutatócsoport, a Társadalomtudományi Kutatócsoport illetve a Menedzsment és HR Kutató Központ munkájában vesznek részt. Céljuk, hogy Magyarország és a közép-kelet-európai régió sajátos, aktuális társadalomtudományi, menedzsment és HR kérdéseit megválaszolják. Tanszékünk aktív oktatóinak jelentős része tudományos fokozattal rendelkező, minősített oktató. Törekszünk arra, hogy hallgatóinkkal a tanórákon kívül is együttműködjünk. Évről-évre számos TDK, OTDK dolgozat születik tanszékünkön. Tanszékünk nagy hangsúlyt fektet a vállalatokkal, gazdálkodó szervezetekkel való együttműködési lehetőségek megkeresésére, mivel képzéseink egyik fő vonzereje és egyben erőssége a gyakorlatorientáltság.