Pszichológia Tanszék

A Pszichológia Tanszék munkatársai a pszichológia alkalmazott területeinek majd minden ágában képviseltetik magukat. Munkatársaink között munka és szervezet szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, emberi erőforrás tanácsadó, pedagógus és jogász végzettségű oktató is van.

Oktatóink minősítettek, ill. két oktatónk minősítési eljárása jelenleg folyamatban van.

A tanszék publikációs tevékenysége tükrözi a kar gazdaságtudományi ill. társadalomtudományi szemléletét. A pszichológia tudományának szerteágazó területeiről elsősorban a szociálpszichológia, gazdaságpszichológia, munka és szervezetpszichológia, pályalélektan, tanácsadás pszichológiája, ill. vezetéspszichológia témákban folytatunk kutatásokat.

Oktatóink a GTK széles oktatási kínálatának megfelelően több alap, mester és szakirányú továbbképzési szakon is oktatnak, ill. az egyetem más karain is részt vesznek az oktatásban.

Az oktatás és kutatás mellett szem előtt tartjuk tehetséges hallgatóink Tudományos Diákköri munkákban való bevonását. Hallgatóink folyamatosan részt vesznek a TDK ill. OTDK munkájában.