Pedagógia és Pályatervezés Tanszék

A Pedagógia és Pályatervezés Tanszék két fő profilja a tanárképzés, tanártovábbképzés és szakoktató-képzés, valamint és a pályatervezés.

A tanszék kutatási területei közé tartozik a neveléstudomány, a szakmai tanárképzés, a sajátos nevelési igényű tanulók helyzete, a felnőttképzés továbbá az ifjúsági munkanélküliség, a pályaérettség különböző társadalmi rétegek körében, illetve a pályaorientáció témaköre eltérő csoportok esetében.

A tanszék munkatársai között minősített oktatók (egyetemi docensek), egyetemi tanársegéd (doktorjelölt) és tanszéki mérnökök találhatók, akik mindannyian a minőségi oktatás és kutatás elkötelezett szakemberei. Oktatóink az egyetem, a kar széles képzési kínálatának megfelelően több alap-, mester- és szakirányú továbbképzési szakon is oktatnak.

Az agrár szaktanárképzés több mint 60 éves múltra tekint vissza. Az egyetem jogelődje (MAE) 1950-ben hívta életre a szaktanárok pedagógiai felkészítését. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karnak immár 26 éve szervezeti keretéhez tartozik a Tanárképző Intézet. A tanárképzés jól illeszkedik a Kar változó társadalmi igényekhez igazodó képzési profiljába, erősíti annak társadalomtudományi jellegét. 

A tanszékünk gondozásában működik az Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterképzési szak. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A pályatervezéshez kapcsolódik a Pályaorientációs tanár szakirányú továbbképzésünk.