Munkaerőpiaci Tanszék

Tanszékünk feladatának tekinti feltárni azokat a folyamatokat és okokat, amelyek a gazdasági átalakítás során, illetve azt követően a munkaerőpiacon, valamint a foglalkoztatás belső és térbeli struktúrájában, továbbá az emberi erőforrás gazdálkodás területén kialakultak. Oktatási tevékenységünkben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy mind makroökönómiai, mind mikroökonómiai szempontból megismertessük hallgatóinkkal a munkavállalás európai és hazai normáit, a munkaerőpiaci milliőt, illetve azokat a kezdeményezéseket, amelyek az esélyegyenlőség és az integrációs lehetőségeket érintik a társadalmi közegben. Ennek megfelelően fontos szerepet szánunk a munkanélküliség által különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok munkaerőpiaci esélyei vizsgálatának. Kiemelt fontossággal kezeljük képzési palettánk specialitásait, melyek a "vállalati egészségmegőrző mentor" és a gazdasági- és munkaügyi mediátor (közvetítő). 

Tanszékünk oktatói tudományos fokozattal, több éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkeznek. Fontosnak tartjuk egyfelől a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítését a gazdálkodó szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás által, másfelől, a tudományos munkákba történő bevonását, melynek következtében számos TDK, OTDK dolgozat születik tanszékünkön.