Kommunikációtudomány Tanszék

A Kommunikáció- és médiatudomány BA és a Szakfordító szakirányú továbbképzések programját gondozó Kommunikációtudomány Tanszék a legtágabb értelemben és a legmagasabb színvonalon kívánja megvalósítani a kommunikáció mint diszciplína oktatását magyar és idegen nyelven (angol, német) egyaránt. A tanszék által kezelt tantárgyak oktatása előadás, gyakorlat és tréning formában valósul meg magasan képzett munkatársak által.

A tanszéki szakértelem a filozófia, az etika, a társadalom- és politikaelmélet, a művészet, a multikulturalitás, az idegen nyelvismereten keresztül domborodik ki leginkább, ugyanakkor az üzleti élet egyes szegmenseihez is szorosan kapcsolódik. Kutatási területeink, szakmai rendezvényeink bizonyítják mindezt: vezetői, szervezeti kommunikáció, HR kompetenciák, fordítástechnika, multikulturalizmus stb.

Az oktatás és kutatás mellett a magyar és külföldi hallgatóinkkal való szakmai és emberi kapcsolat szoros kiépítését tartjuk fontosnak, amelyek a tudományos diákköri sikerekben is utolérhető.