TTI Könyvtár

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Könyvtár

Könyvtárunk 1999 óta működik. Több mint 3800 kötetes állományával, magyar nyelvű szakfolyóiratokkal és folyamatosan gyarapodó, 2009-től őrzött, jelenleg kb. 1500 szakdolgozatával és diplomamunkájával áll az oktatók, hallgatók, és kutatók rendelkezésére. A könyvtár látogatásához és a dokumentumok helyben használatához nem szükséges könyvtári tagság. Gyűjtőkörünk az emberi erőforrások, illetve a humán erőforrás menedzsment, a vezetéstudomány, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, pszichológia, filozófia, oktatás-képzés tudományterületeire terjed ki az Intézetünk által koordinált szakokhoz kapcsolódva. Könyvtárunk szolgáltatásai: helyben olvasás, fénymásolás, Internet elérés, tematikus szakcikk gyűjtemények a legkurrensebb témákban. A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár honlapján online is böngészhet a közös katalógusban.  A könyvtár látogatásához előzetes bejelentkezés szükséges a 06-28-522-000/2202-es telefonon, vagy a Lestyan.Katalin@gtk.szie.hu e-mail címen.

A Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Könyvtárának keretén belül külön pedagógiai szakkönyv- és folyóiratgyűjtemény szolgálja a hallgatói igényeket pszichológia, pedagógia, szakképzés, felnőttképzés, pályaorientáció, munkavállalási tanácsadás témakörökben. A szakfolyóiratok közül az Új Pedagógiai Szemle, a Szak- és Felnőttképzés, az Új Köznevelés, a Módszertani Közlemények, a Magyar Pedagógia, az Iskolakultúra, az Esély, valamint az Educatio és a Társadalomkutatás című folyóiratok találhatók itt. Agrár-mérnöktanár, mezőgazdasági szakoktató szak- és diplomadolgozatai, tanári portfóliói megtekinthetőek, helyben olvasásukra van mód, előzetesen egyeztetett időpontban. Hétfőn 9-16 óráig, csütörtökön 13-16 óráig, pénteken 9-14 óráig.

Pedagógiai gyűjtemény kapcsolattartó:                                                                              

Nagy Andrea, tanszéki mérnök

Pedagógia és Pályatervezés Tanszék, 4012-es szoba

E-mail: s.nagy.andrea@gtk.szie.hu

Tel..: 06-28-522-000/3647

Szeretettel várjuk régi és leendő olvasóinkat!

Lestyán Katalin, könyvtárosKönyvtárunk címe, elérhetősége:

SZIE GTK TTI Könyvtár

2100 Gödöllő

Páter Károly út 1. IV. emelet/4030.

Tel.: 06-28-522-000/2202

Facebook: https://www.facebook.com/ttikonyvtar