Az Intézetről

A Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet küldetése, hogy a SZIE GTK célkitűzéseinek megfelelően támogassa a Kar és az Egyetem társadalmi szerepének, oktatási, kutatási, fejlesztési feladatainak megoldását a humán erőforrások, vezetésfejlesztés, pályaorientáció, pályatanácsadás, az egyetemi szintű pedagógus-, és szakoktatóképzés területén. Szerepéből adódóan meghatározó módon járul hozzá a jövő gazdasági értelmiség alapvető értékeinek kialakításához.

Fő feladataink között szerepel a társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, inter- és multidiszciplináris kutatások tervezése, szervezése, a kari és egyetemi oktatás módszertani támogatása, az egész életen át tartó tanulás keretrendszerének fejlesztése a már pályán lévő fiatal szakemberek számára.

Az alkalmazott bölcsész, társadalomtudományi és gazdaságtudományi ismeretekre alapozva mutatjuk be hazánk, Közép-Kelet Európa és a globalizálódó világ mikro és makro trendjeinek megjelenését az egyének, a különböző társadalmi csoportok és szervezetek szerepének, tevékenységének változásában.

A különböző szintű képzéseink során kísérletet teszünk a hallgatók társadalomszemléletének komplex és dinamikus formálására, feltárjuk a főbb társadalmi folyamatok lényegét és történeti kontextusba helyezve javaslatot teszünk a posztmodern társadalom értelmezésére.

Az Intézet összevonása kapcsán kialakult széles tudományos potenciál, a nemzetközi kapcsolatok a lineáris képzési rendszer valamennyi szintjén támogatják a hallgatóink munkaerő-piaci igényeknek megfelelő piacképes szakmákra történő képzését.

Intézetünk négy tanszékre tagozódik:

  • Emberi Erőforrások Tanszék
  • Humántudományi Tanszék
  • Idegennyelvi és Kommunikáció Tanszék
  • Vezetéstudományi Tanszék
Az intézetünk szervezeti és működési szabályzata ITT olvasható.


Az intézet címe és elérhetősége:

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel: 06-28/522-000/2644
E-mail: Hodjan.Tamara@gtk.szie.hu